ใหม่! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและผลประโยชน์เกี่ยวกับ COVID-19 ของเรา ศึกษาเพิ่มเติม

เพิ่มความคุ้มครองการเดินทางไปยังเที่ยวบินแอร์เอเชียที่นี่!


สรุปความคุ้มครองครอบคลุม COVID-19

พร้อมปรับวิถีชีวิตใหม่และเริ่มต้นการเดินทางของคุณอย่างอุ่นใจ กับประกันภัยเดินทางแอร์เอเชียที่มีความคุ้มครองหลากหลายพร้อมครอบคลุม COVID-19 ให้คุณออกไปใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพของคุณ ในขณะที่เราดูแลส่วนที่เหลือ

ความคุ้มครอง คำอธิบาย ผลประโยชน์ชดเชย
ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก COVID-19 เจ็บป่วยและบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในกรณีที่มีความจำเป็นตามคำแนะนำหรือตามความเห็นของแพทย์และได้รับการอนุมัติและจัดการโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน สูงสุด 3,000,000 บาท
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง/เดินทางกลับก่อนกำหนด ในกรณีที่ผู้เอาประกันถูกกักที่ด่านกักกันเชื้อโรคและได้การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที่จะเดินทางหรือไม่สมควรเดินทางต่อไป สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข อ้างอิงตามเอกสารเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของแผนประกันภัยที่ท่านเลือกซื้อ
*ทุนประกันภัยทั้งหมดจะลดลงเหลือ 50% หากผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 75ปี ถึง 80ปี และจะลดลงเหลือ 25% หากผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 80 ปีขึ้นไป

ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย

เดินทางอุ่นใจคุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชียที่มีความคุ้มครองมากถึง 15 ความคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงอายุ

นี่คือรายละเอียดผลประโยชน์ความคุ้มครองบางประการของเรา

คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)

ชดเชยไม่เกิน 1 ครั้ง จำนวน 2,000 บาท สำหรับการล่าช้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงนับจากหมายกำหนดการเดินทางเดิม

คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง

ชดเชยค่าโดยสารที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุตามที่ระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ คุ้มครองสูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร (ค่าตั๋วโดยสาร+ภาษี+น้ำมัน)

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน

คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินเนื่องด้วยการมาถึงล่าช้าของเที่ยวบินก่อนหน้าและไม่มีเที่ยวบินอื่นเดินทางทดแทนได้

คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว

คุ้มครองการความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
เอกสารสรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัย

"ดาวน์โหลดและทำความเข้าใจรายละเอียดแผนของคุณ ประกันภัยการเดินทางTune Protectจากแอร์เอเชียได้จัดทำขึ้นและพิจารณารับประกันภัยโดย บริษัทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน) และผ่านการดำเนินการโดย บริษัท เกรทฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2559"

ดูรูปแบบไฟล PDF

เดินทางบ่อยใช่หรือไม่?

ประหยัดขึ้นด้วยแผนประกันภัยการเดินแบบรายปีของ AirAsia Travel Protection และเพลิดเพลินกับการเดินทาง 365 วันอย่างไร้กังวล

บริการช่วยเหลือ

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมและความชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครอง

ติดต่อเราที่

General Enquiry General Enquiry General Enquiry General Enquiry