สายด่วนฉุกเฉิน
02 180 5581
สายด่วนฉุกเฉิน 02 180 5581
ใหม่! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและผลประโยชน์เกี่ยวกับ COVID-19 ของเรา ศึกษาเพิ่มเติม

เพิ่มความคุ้มครองการเดินทางไปยังเที่ยวบินแอร์เอเชียที่นี่!


ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย

อย่าปล่อยให้ตัวคุณต้องเผชิญอยู่กับความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน AirAsia Travel Protection จะช่วยให้คุณสนุกได้อย่างต่อเนื่องและหมดกังวลขณะเดินทาง เมื่อเลือกซื้อประกันภัยการเดินทาง

ความคุ้มครอง รายละเอียด การเดินทางต่างประเทศ
แผนการเดินทางแบบเที่ยวเดียว แผนการเดินทางแบบไป-กลับ
การเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ไม่รวม สูงสุด 200,000 บาท
การเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง จ่าย 2,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมงที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000
การเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สินส่วนตัว และรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) สูงสุด 15,000 บาท สูงสุด 15,000 บาท
การเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง ชดเชยค่าโดยสารที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
การเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบนแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี) จ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง สำหรับการล่าช้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 2,000 บาท 2,000 บาท
การเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบนแอร์เอเชีย จ่าย 1,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมงที่สายการบินออกเดินทางล่าช้า สูงสุด 10,000 บาท สูงสุด 10,000 บาท

หมายเหตุ:

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย


ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย

เดินทางอุ่นใจคุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชียที่มีความคุ้มครองมากถึง 15 ความคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงอายุ

นี่คือรายละเอียดผลประโยชน์ความคุ้มครองบางประการของเรา

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

การบอกเลิกการเดินทาง

ชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ

ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย กรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)

จ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง สำหรับการล่าช้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าของกระเป๋า

ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท)

การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุุ

คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุและเป็นผลทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เอกสารสรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัย

"ดาวน์โหลดและทำความเข้าใจรายละเอียดแผนของคุณ ประกันภัยการเดินทางTune Protectจากแอร์เอเชียได้จัดทำขึ้นและพิจารณารับประกันภัยโดย บริษัทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน) และผ่านการดำเนินการโดย บริษัท เกรทฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2559"

ดูรูปแบบไฟล PDF

เดินทางบ่อยใช่หรือไม่?

ประหยัดขึ้นด้วยแผนประกันภัยการเดินแบบรายปีของ AirAsia Travel Protection และเพลิดเพลินกับการเดินทาง 365 วันอย่างไร้กังวล

บริการช่วยเหลือ

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมและความชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครอง

ติดต่อเราที่

General Enquiry General Enquiry General Enquiry General Enquiry