สายด่วนฉุกเฉิน
+662-180-5581 กด 1
สายด่วนฉุกเฉิน +662-180-5581 กด 1
ใหม่ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มความคุ้มครองการเดินทางไปยังเที่ยวบินแอร์เอเชียที่นี่!


การเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุม COVID-19

เริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่ทุกวันแบบ New normal และไร้กังวลกับการท่องเที่ยวของคุณได้เลยเดินทางอย่างอุ่นใจกับ AirAsia Travel Protection ที่ขยายความคุ้มครองมากขึ้นเพื่อครอบคลุม COVID-19 โดยมีสิทธิประโยชน์พิเศษดังนี้:

ความคุ้มครอง (ครอบคลุม COVID-19) รายละเอียด การเดินทางต่างประเทศ (PLUS)
แผนความคุ้มครองแบบ 900,000 บาท แผนความคุ้มครองแบบ 1,800,000 บาท
แผนการเดินทางแบบเที่ยวเดียว แผนการเดินทางแบบไป-กลับ แผนการเดินทางแบบเที่ยวเดียว แผนการเดินทางแบบไป-กลับ
การเดินทางต่างประเทศ (PLUS) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหรือไปต่างประเทศ และครอบคลุม COVID-19 สูงสุด 900,000 บาท สูงสุด 900,000 บาท สูงสุด 1,800,000 บาท สูงสุด 1,800,000 บาท
การเดินทางต่างประเทศ (PLUS) คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย กรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท
การเดินทางต่างประเทศ (PLUS) คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางจากการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนว่าได้รับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุด 8,000 บาท สูงสุด 8,000 บาท สูงสุด 8,000 บาท สูงสุด 8,000 บาท

หมายเหตุ:

ครอบคลุมผลประโยชน์และความคุ้มครอง COVID-19 ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าประเทศปลายทาง

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย


ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย

เดินทางอุ่นใจคุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย ประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชียที่มีความคุ้มครองมากถึง 15 ความคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงอายุ

นี่คือรายละเอียดผลประโยชน์ความคุ้มครองบางประการของเรา

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ.
(ใช้ได้แล้ว บริการรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย)

การบอกเลิกการเดินทาง

ชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ

ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย กรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)

จ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง สำหรับการล่าช้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าของกระเป๋า

ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท)

การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุุ

คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุและเป็นผลทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เอกสารสรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัย

"ดาวน์โหลดและทำความเข้าใจรายละเอียดแผนของคุณ ประกันภัยการเดินทางTune Protectจากแอร์เอเชียได้จัดทำขึ้นและพิจารณารับประกันภัยโดย บริษัทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน) และผ่านการดำเนินการโดย บริษัท เกรทฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2559"

เดินทางบ่อยใช่หรือไม่?

ประหยัดขึ้นด้วยแผนประกันภัยการเดินแบบรายปีของ AirAsia Travel Protection และเพลิดเพลินกับการเดินทาง 365 วันอย่างไร้กังวล

บริการช่วยเหลือ

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมและความชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครอง

ติดต่อเราที่

General Enquiry General Enquiry General Enquiry General Enquiry